Wichelroede Lopen

Het verschijnsel wichelroedelopen is al eeuwenoud en wordt vaak gekwalificeerd als een paranormaal gebeuren. In feite is het een heel natuurlijk verschijnsel waarbij gebruik wordt gemaakt van energieën.
Het wordt veel gebruikt niet alleen om waterbronnen op te sporen maar ook leylijnen en energetische breuklijnen.
Wichelroede-expertHoltenaar Paul Akkerman geeft workshops wichelroedelopen op de Holterberg.
“Ik ben er zo’n 30 jaar geleden mee begonnen en geef zo’n 10 à 12 workshops per jaar”, vertelt hij.
Ook dinsdagavond was Paul weer op de Holterberg te vinden met een groep van 14 wichelroedelopers. Als wichelroeden werden de zogenaamde hoekvormige “allemansroeden” gebruikt.
Bestaande uit twee roestvrije staafjes van ongeveer 15 centimeter met een kort omgebogen handvat.
De lopers oefenden enthousiast op een groot groen grasveld. Ook nu bleek weer de onfeilbaarheid van de wichelroeden. Al snel ontstonden er draaibewegingen in de instrumenten ten teken dat er een energieplek of leylijn was gevonden. Enthousiaste kreten weerklonken door de schemering wanneer er weer op een krachtveld gestoten werd. Vervolgens leidde Paul de cursisten met behulp van zijn wichelroede naar een individuele energieplek op het grote grasveld. “Je spreekt van te voren af wat de codes zijn voor ja en nee. Voor de rest hoef je niets te doen want de wichelroede zal je de antwoorden geven. In feite is het je hoger zelf of je intuïtie waar je contact mee maakt.”
Na op hun persoonlijke energieveldje opgeladen te zijn, begaven de wichelroedelopers zich naar een grote imposante eik die zich aan de rand van het grasveld bevond. Paul legde uit hoe het energieveld van de boom afgetast kan worden met de wichelroede. Daarna werd de boom benaderd en werd de energie op andere manieren afgetast. Voor mensen die er gevoelig voor zijn is de kracht van de grote boom voelbaar. “Ik voel mijn hand helemaal tintelen”, riep een vrouw verrast uit. Anderen knikten herkennend. Ook voor Paul is het alleen maar weer een bevestiging.
“Elk levend wezen heeft een aura, ook deze boom”, legt hij uit. “Alles bestaat in wezen uit energie. Zo zijn er bomen met een instromende en uitstromende energie. Hetzelfde geldt voor bepaalde plekken in je tuin en huis waar de energie in- en uitstroomt. Dat kan met de wichelroede heel goed gemeten worden. Dat verklaart ook waarom je je op sommige plekken prettig voelt en op andere niet.”
Gerreke v.d. Bosch - Deventer Post